[1]
A. Wudarski, „Kształtowanie się zasad dostępu do zasobów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych w ramach zarządu powierniczego”, FP, nr 1(57), kwi. 2020.