[1]
S. P. Pawłowski, „Glosa aprobująca do wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r., sygnatura akt K 2/17”, FP, nr 2(52), s. 92–104, grudz. 2019.