Kubiak, R. (2021) „Pierwszy komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, Forum Prawnicze, (3(65). doi: 10.32082/fp.3(65).2021.507.