Czerniak, D. (2022) „Warunki przetwarzania i czas przechowywania danych biometrycznych i genetycznych w związku z zapobieganiem i zwlaczaniem przestępczości - standard strasburski a prawo krajowe”, Forum Prawnicze, (1(69). doi: 10.32082/fp.1(69).2022.468.