Skoczylas, D. (2021) „Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 587/19”, Forum Prawnicze, (3(65). doi: 10.32082/fp.3(65).2021.388.