Słysz, A. (2021) „Zwolnienie od podatku od nieruchomości części lotniczych lotnisk użytku publicznego”, Forum Prawnicze, (3(65). doi: 10.32082/fp.3(65).2021.370.