Maroń, G. (2021) „O pojmowaniu religii w polskim porządku prawnym”, Forum Prawnicze, (3(65). doi: 10.32082/fp.3(65).2021.366.