Pawłowski, S. P. (2019) „Glosa aprobująca do wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r., sygnatura akt K 2/17”, Forum Prawnicze, (2(52), s. 92–104. doi: 10.32082/fp.v2i52.214.