Kubiak, Rafał. 2021. „Pierwszy Komentarz Do Ustawy O Zapobieganiu Oraz Zwalczaniu zakażeń I chorób Zakaźnych U Ludzi”. Forum Prawnicze, nr 3(65) (lipiec). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.507.