Wudarski, Arkadiusz. 2021. „Amerykański Model dostępu Powierniczego Do zasobów Cyfrowych”. Forum Prawnicze, nr 3(65) (lipiec). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.472.