Skoczylas, Dominika. 2021. „Obowiązek sformułowania Wniosku O udostępnienie Informacji Publicznej W sposób Precyzyjny I Jasny. Glosa aprobująca Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 17 Stycznia 2020 r., I OSK 587/19”. Forum Prawnicze, nr 3(65) (lipiec). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.388.