Słysz, Aleksander. 2021. „Zwolnienie Od Podatku Od nieruchomości części Lotniczych Lotnisk użytku Publicznego”. Forum Prawnicze, nr 3(65) (lipiec). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.370.