Maroń, Grzegorz. 2021. „O Pojmowaniu Religii W Polskim porządku Prawnym”. Forum Prawnicze, nr 3(65) (lipiec). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.366.