Pawłowski, Sławomir Piotr. 2019. „Glosa aprobująca Do Wyroku TK Z Dnia 7 Marca 2018 r., Sygnatura Akt K 2/17”. Forum Prawnicze, nr 2(52) (grudzień):92-104. https://doi.org/10.32082/fp.v2i52.214.