SKOCZYLAS, D. Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 587/19. Forum Prawnicze, [S. l.], n. 3(65), 2021. DOI: 10.32082/fp.3(65).2021.388. Disponível em: https://journals.law.uj.edu.pl/forum_prawnicze/article/view/388. Acesso em: 18 sty. 2022.