Kubiak, R. (2021). Pierwszy komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Forum Prawnicze, (3(65). https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.507