Pawłowski, S. P. (2019). Glosa aprobująca do wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r., sygnatura akt K 2/17. Forum Prawnicze, (2(52), 92–104. https://doi.org/10.32082/fp.v2i52.214