(1)
Kubiak, R. Pierwszy Komentarz Do Ustawy O Zapobieganiu Oraz Zwalczaniu zakażeń I chorób Zakaźnych U Ludzi. FP 2021.