(1)
Wudarski, A. Amerykański Model dostępu Powierniczego Do zasobów Cyfrowych. FP 2021.