(1)
Skoczylas, D. Obowiązek sformułowania Wniosku O udostępnienie Informacji Publicznej W sposób Precyzyjny I Jasny. Glosa aprobująca Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 17 Stycznia 2020 r., I OSK 587/19. FP 2021.