(1)
Słysz, A. Zwolnienie Od Podatku Od nieruchomości części Lotniczych Lotnisk użytku Publicznego. FP 2021.