(1)
Maroń, G. O Pojmowaniu Religii W Polskim porządku Prawnym. FP 2021.