(1)
Pawłowski, S. P. Glosa aprobująca Do Wyroku TK Z Dnia 7 Marca 2018 r., Sygnatura Akt K 2/17. FP 2019, 92-104.