[1]
Kubiak, R. 2021. Pierwszy komentarz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Forum Prawnicze. 3(65) (lip. 2021). DOI:https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.507.