[1]
Czerniak, D. 2022. Warunki przetwarzania i czas przechowywania danych biometrycznych i genetycznych w związku z zapobieganiem i zwlaczaniem przestępczości - standard strasburski a prawo krajowe. Forum Prawnicze. 1(69) (mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.32082/fp.1(69).2022.468.