[1]
Skoczylas, D. 2021. Obowiązek sformułowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób precyzyjny i jasny. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 587/19. Forum Prawnicze. 3(65) (lip. 2021). DOI:https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.388.