[1]
Słysz, A. 2021. Zwolnienie od podatku od nieruchomości części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Forum Prawnicze. 3(65) (lip. 2021). DOI:https://doi.org/10.32082/fp.3(65).2021.370.