[1]
Pawłowski, S.P. 2019. Glosa aprobująca do wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r., sygnatura akt K 2/17. Forum Prawnicze. 2(52) (grudz. 2019), 92–104. DOI:https://doi.org/10.32082/fp.v2i52.214.