Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail zgłoszone do czasopisma używane będą jedynie w zadeklarowanych celach związanych z procesem wydawniczym oraz wymianą informacji dotyczącej czasopisma. Dane te nie będą udostępniane w żadnym innym celu innym podmiotom.