Kontakt
„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”
Katedra Historii Prawa Polskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Redakcja

Wsparcie techniczne

Kontakt w Wydawnictwie: Ewa Baran