Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

CAN-PACK S.A.